Szkoła Podstawowa nr 4
im. Mikołaja Kopernika w Białogardzie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Przeglądarka
dokumentów zapisanych
w formacie *.pdf
 
 
Licznik odwiedzin strony
(od 25.09.2012):
Liczniki odwiedzin
 
Bezpieczna strona
 
 

 

 
 
 
 
 
Plan lekcji  od 06.02.2018
 

 
 

 
 

 
 
Wyjaśnienie skrótów:

przedmioty

wf  - wychowanie fizyczne
r     - religia
ew - edukacja wczesnoszkolna
ja   - język angielski
zk  - zajęcia komputerowe
i     - informatyka
p    - przyroda
b    - biologia
g    - geografia
ch  - chemia
f     - fizyka
dz  - doradztwo zawodowe
edb- edukacja dla bezpieczeństwa
t     - zajęcia techniczne, technika
gw  - godzina wychowawcza
jp    - język polski
m    - matematyka
h     - historia
zw   - zespół wyrównawczy
wdż - wychowanie do życia w rodzinie
pl     - plastyka
muz - muzyka

A - Szkoła przy ul. Grunwaldzkiej
 
B - Szkoła przy ul. Kościelnej

 


sale

 

b- biblioteka
 
s1- sala gimnastyczna w szkole A
s2 - sala gimnastyczna w szkole A
 
s3 - sala gimnastyczna przy Ośrodku Wspierania  Rodziny
s4 - sala gimnastyczna przy Ośrodku Wspierania  Rodziny
 
s5- sala gimnastyczna w szkole B
s6 - sala gimnastyczna w szkole B
 
A-Szkoła przy ul. Grunwaldzkiej
 
B-Szkoła przy ul. Kościelnej

 
 

 
 
 
  nauczyciele
 

BE- Bahr Edyta

BM- Białomyzy Małgorzata

BMg- Bonalska Magdalena

CJ- Cichocki Jarosław

CA- Cichosz Adam

DD- Dragon Dorota

DŁ- Dublinowski Łukasz

DH- Dzida Henryk

GA- Gawlik Aneta

GE- Gliwa Ewa

GI- Grabska Iwona

GJ- Grębowska Jolanta

HE- Hynda Ewa

IW- Itrich Wirginia

JKM- Jaworska- Kranich Magdalena

KM-Kamińska Marta

KDr- Karpiesiuk Dorota

KMn- Kowalik Monika

KB- Krzemień Beata

ks.B- ks. Bartosz Kuligowski

KD- Kubicka Dorota

KZ- Kurowska Zofia

LE- Lipnicka Edyta

MB- Magdzińska Bogumiła

MP- Magdziński Piotr

MM- Matecka Maria

MA- Mikłasewicz Anna

 

 

 


 
 
 
 

MKK- Mikulska- Kołodziej  Katarzyna

PJn- Pawłowicz Joanna

PU- Piwowarczyk Urszula

PJ- Pniewska Jolanta

RA- Renczkowska Agnieszka

RH- Rosłaniec Hanna

RE- Rotuska Ewelina

SSK- Siarkowska- Sypień Katarzyna

s.Z- s. Zyta

SM- Siemińska Monika

SE- Sikorska Edyta

SB- Sosnowska Beata

SZ- Stankiewicz Zuzanna

SKL- Strucka- Kraszewska Lidia

SzB- Szczepaniak Beata

TM- Tarnecka Marta

TMg- Traczyk Magdalena

TA- Tułnowska Anna

TJ- Turnik Janusz

WA- Widz Anna

WM- Wieczorek Małgorzata

WMg- Wierzbińska Magdalena

WB- Wilczyńska Bożena

WMd- Witkiewicz Magdalena

ZA- Zacharek Agnieszka

ZM- Zarzycka Małgorzata

ŻD- Żebrowska Dorota 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
Wspierane przez Hosting o12.pl